Barska plovidba odbor direktora

Članovi odbora direktora Barske plovidbe u prethodna dva mandata su tvrdili da Barska plovidba ima para za kupovinu putničkog broda, čak se javnosti plasirala ideja o kupovini novog putničkog broda, uz tvrdnju da na svjetskom tržištu nema polovnih putničkih brodova. "Odbor direktora aktivno radi na obnavljanju linije Bar- Bari, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana. Među poslovnim uspjesima bilježimo i što je Barska plovidba zaključila ugovor za treću godinu najma teretnih brodova 'Bar' i 'Budva'.

Riječ direktora Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) 2009. godine, Bosna i Hercegovina jasno se opredijelila za potpuno preuzimanje kontrole letenja u svom zračnom prostoru. reda, Nadzorni odbor i direktor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljede ćih ODLUKA Ad 2. Prihva ća se Izvješ će direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu. Ad 3. Prihva ća se Izvješ će Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vo đenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012. Ad 4. Društvo Barska bolnica spremna za liječenje pacijenata sa primorja Evropa Francuska proglašava karantin, radiće samo apoteke i prodavnice Društvo Zabranjeni dolasci iz Španije, Italije, Irana Uljanik Plovidba kreće u dokapitalizaciju kojom temeljni kapital s 232 milijuna namjerava povećati na najviše 257 milijuna kuna i to s ciljem smanjenja kreditne izloženosti, objavila je tvrtka. Nadzorni odbor Uljanik Plovidbe danas je, naime, dao suglasnost direktoru za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala s 232 milijuna za atlantska plovidba. 26.06.2019. | 22:07 uvodi se Upravni odbor tvrtke i ograničava na tri člana izabrana na mandat od šest godina, a u njegovoj je nadležnosti, među ostalim, imenovanje glavnog izvršnog i najviše tri izvršna direktora društva. Dubrovački brodar sada vodi peteročlana uprava, od kojih se jedan, Pero Kulaš, trenutni

Shodno tome, na zahtjev rukovodilaca „Luke Bar" ad Bar, „Barska plovidba" ad Bar i „Marine Bar" ad Bar koje su od maja 2015. godine postale obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama, održana je obuka za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki.

Dosadašnji odbor direktora AD Barska plovidba koga su činili Branislav Ćalić, dr Slobodan Leković, Isad Kurpejović, Miloš Raičević, razriješeni su dužnosti. Podsjetimo, peti član Odbora direktora dr Vojo Bojović (aktivni policajac) podnio je ostavku 7.avgusta koja je prihvaćena. Dosadašnji predsjednik odbora direktora Branislav Ćalić je potvrdio da nije podržao projekat kupovine, odnosno finansiranja izgradnje putničkog broda u Kini, u iznosu od 50 miliona eura, iz razloga jer "Barska plovidba nema taj novac, a Vlada je već dala garancije za dva teretna broda za koje rate dospijevaju polovinom sledeće godine. Radnici nezadovoljni što je Barska plovidba pozajmila Crnogorskoj 200.000 eura za plate, jer ni oni nisu dobili naknade Inspekcija provjerava imenovanje. Radnici nezadovoljni što je Barska plovidba pozajmila Crnogorskoj 200.000 eura za plate, jer ni oni nisu dobili naknade To što Odbor direktora i v.d. izvršnog direktora informacije o Odbor direktora AD "Barska plovidba" razriješio je danas dužnosti dosadašnjeg izvršnog direktora Mila Paunovića, koji je na tu funkciju izabran polovinom avgusta 2016.godine, saznaje FOS nezvanično. BAR - Odbor direktora Barske plovidbe u ponedeljak je razrešio dužnosti dosadašnjeg izvršnog direktora Mila Punovića, koji je na tu funkciju izabran polovinom avgusta 2016. godine. Na istoj sednici Odbor direktora je za vršioca dužnosti izvršnog direktora ove državne kompanije imenovao Tihomira Mirkovića, dosadašnje direktora Komercijalnog sektora Barske plovidbe. "Kako smo i ranije najavili, danas smo podnijeli prijavu protiv Ljubomira Kočovića, predsjednika Odbora direktora „Barske plovidbe", funkcionera DPS-a i donatora ove partije, zbog kršenja eksplicitne zabrane doniranja, koja je normirana Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

29 јун 2018 Odbor direktora "Barska plovidba" AD Bar saglasno Zakonu o privrednim društvima, Statutu Društva i. Poslovniku o radu Odbora direktora, 

4 Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. -GODIŠNJI REVIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA 2019.g. PISMO GLAVNOG IZVRŠNOG DIREKTORA 2019. godina je pokazala svu volatilnost tržišta prijevoza rasutih tereta. Primjerice, vozarine za brodove tipa panamax su se kretale od 4.435 USD početkomveljače,do 18.116 USD početkomrujna štoje razlika od preko 4 puta. Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Konferenciji o investicionim potencijalima Crne Gore, Porto, Portugal, 26. juna 2018 Nadzorni odbor pulskog brodara Uljanik plovidba donio je u četvrtak odluku o pokretanju sudskog spora radi naknade štete koju su, kako smatraju, pretrpjeli zbog nepoštivanja odredbi državnog ugovora koji su prilikom ugovaranja brodova Pomer i Istra 2009. godine potpisali s riječkim brodogradilištem 3. maj i dva nadležna ministarstva. Obustavljena pomorska linija Bar-Bari-Bar | Aktuelno Istekao ugovor JEDINA pomorska linija između Crne Gore i Evrope, Bar - Bari - Bar ponovo je obustavljena pošto je istekao ugovor koji je crnogorska državna kompanija "Barska plovidba" proletos potpisala sa hrvatskom "Jadrolinijom".Putnički brod "Dubrovnik" više ne saobraća između Bara i Barija. Ovo je potvrdio predsednik Odbora direktora "Barske plovidbe" kapetan Ljubo Kočović

Društvo Uljanik Plovidba d.d. nije privatno društvo nekadašnjih menadžera i/ili direktora Uljanika niti bi sadašnji i/ ili bivši članovi uprave - direktori društva Uljanik Plovidba d.d. bili «umreženi» ili na bilo koji protupravan način povezani, a što se insinuira predmetnim člankom.

ULJANIK Group is a modern, efficient, production-business group with four thousand employees ready to respond in the shortest time possible and with the best of quality to all the demands of the world's shipbuilding market. S početkom prosinca na snagu su stupile velike promjene u ATLANTSKOJ PLOVIDBI, koja je promijenila način upravljanja i obavila kadrovski 'face-lifting'. Dubrovački brodar prešao je s dualističkog na monistički model. Umjesto Nadzornog odbora i Uprave, tvrtkom od početka prosinca upravljaju Upravni odbor i izvršni direktori. Predsjednik Odbora direktora Barske plovidbe kapetan Ljubo Kočović kazao je da predstavnici te kompanije ovih dana pregovaraju sa čelnicima Jadrolinije, te da bi ugovor o poslovnoj saradnji trebalo da bude uskoro potpisan. "Usaglašavamo uslove poslovanja i red plovidbe između crnogorske i italijanske obale", kazao je Kočović, dodajući da Barska plovidba ne odustaje od kupovine feribota Nadzorni odbor društva Tankerska plovidba d.d. je na sjednici održanoj 25.01.2012. godine donio odluku o razrješenju predsjednika Uprave gosp. Ive Mustaća i postojećih članova Uprave Društva gosp. Petra Kragića i Ivicu Čičmir-Vestića zbog isteka mandata na dan 31.01.2012. BAR - Jedina pomorska linija između Crne Gore i Evrope, Bar-Bari-Bar ponovo će biti obustavljena od 1. decembra jer tada ističe ugovor koji je crnogorska državna kompanija „Barska plovidba" proletos potpisala sa hrvatskom „Jadrolinijom". Država i fondovi su promenili svoja četiri predstavnika u odboru direktora „Barske plovidbe" čiji su većinski vlasnici, a njihov zadatak Barska plovidba 2,16 miliona, Crnogorska 2,4 miliona u minusu . Ukoliko bi se vozarine na pomorskom tržištu povećale za 40 do 50 odsto stvorili bi se uslovi da Crnogorska plovidba, pored pokrića tekućih poslovnih obaveza, može samostalno otplaćivati kredit za brodove, naveo je direktor Crnogorske plovidbe Slobodan Pajović

Skupštini akcionara „Barska plovidba" AD Bar, zakazanoj za 29. jun 2018. godine, odredila Snežanu Ðurkovié, samostalnu savjetnicu u Ministarstvu saobraéaja i pomorstva, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu uöešéa državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.

DUBROVNIK - Za glavnog izvršnog direktora Atlantske plovidbe je izabran Marko Domijan, a za izvršne direktore Edo Taslaman, Vicenco Jerković i Ivica Šurković, odlučeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora dubrovačkog brodara. NBS je saopštila danas da je na osnovu očekivanog kretanja inflacije Izvršni odbor doneo odluku da zadrži referentnu kamatnu stopu na 2,25 odsto. Barska plovidba i Jadrolinija obnovile

Bar - Nakon 52 godine crnogorska državna pomorska kompanija izgubila je jedinu redovnu pomorsku liniju između Crne Gore i Evrope, Bar -Bari-Bar. Feribot „Sveti Stefan 2" izgubio je klasu i 3.decembra 2016. imao je poslednju vožnju od Barija do Bara, a od tada putnički brod ne saobraća između Crne Gore i Italije.Iako su čelnici Barske …